Είκοσι πέντε οκτάμηνες προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Το υπουργείο Πολιτισμού πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη 1.314 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα οκτώ μηνών, σε υπηρεσίες του, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

Στην Εφορεία αρχαιοτήτων Λακωνίας αντιστοιχούν 23 θέσεις ΔΕ φύλαξης πληροφόρησης ημερησίων φυλάκων, μία ΔΕ φύλαξης πληροφόρησης νυχτοφυλάκων και μία ΥΕ βοηθητικού προσωπικού – καθαριότητας.