Είκοσι πέντε προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Την πρόσληψη 25 συνολικά ατόμων σε μουσεία και αρχαιολογικά μνημεία του νομού, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΕΦΑΛΑΚ). Οι θέσεις αφορούν σε 18 ΔΕ ημερήσιους φύλακες, τέσσερις ΔΕ νυκτοφύλακες και τρεις ΥΕ βοηθητικού προσωπικού – καθαριότητας. Η διάρκεια της σύμβασης είναι επτάμηνη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου efalak@culture.gr. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.