Είκοσι τέσσερις προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Στην πρόσληψη 1.314 υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας επτά μηνών, προχωρά το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας πρόκειται να προσληφθούν 21 άτομα ΔΕ φύλαξης – πληροφόρησης ημερησίων φυλάκων, ένα ΔΕ φύλαξης – πληροφόρησης νυχτοφυλάκων και δύο ΥΕ βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας.