Είναι το παιδί μου έτοιμο να πάει στην α΄ δημοτικού;

Σύμφωνα με την Kenneth Shipley, στην ηλικία των 5-6 ετών το παιδί πρέπει να:

√ Ονομάζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα

√ Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 3 μέρη

√ Κάνει ερωτήσεις με το «πώς»

√ Απαντά λεκτικά στο «γεια» και στο «τι κάνεις;»

√ Χρησιμοποιεί παρελθόντα και μέλλοντα χρόνο κατάλληλα

√ Χρησιμοποιεί συνδέσμους

√ Ονομάζει τα αντίθετα

√ Ονομάζει διαδοχικά ημέρες της εβδομάδας

√ Μετρά ως το 30 μηχανικά

√ Ανταλλάσσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις

√ Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες

√ Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια ιστορία

√ Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλλει παιδικά ποιηματάκια

√ Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικες και άλλα παιδιά

√ Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 13.000 λέξεις

Η ομαλή ένταξη του παιδιού στην α΄ δημοτικού είναι καθοριστική για την μετέπειτα εξέλιξή του και τη σχολική του επίδοση. Η έγκαιρη διάγνωση των δυσκολιών και η θεραπευτική παρέμβαση για την αντιμετώπισή τους θα συμβάλει στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης και την αύξηση της αυτοπεποίθησής του, δημιουργώντας ένα χαρούμενο παιδί που απολαμβάνει τη σχολική διαδικασία.

Πληροφορίες

“Ενσυναίσθηση”
Υπεύθυνη: Ελπίδα Κυριακίδου
Διεύθυνση: Των 118 αρ. 37
τηλ: 6949919511