Εγγραφή στο μητρώο συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων

fytofarmaka psekasmoi

fytofarmaka psekasmoi

Ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας η παράταση της προαιρετικής πιλοτικής εφαρμογής της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων» στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΠΕΝ, για χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο συνταγογράφο.

Στις 26/10 ολοκληρώνεται η δημιουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής και μετά τις 26/11 καθίσταται υποχρεωτική η έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου, με σκοπό να είναι δυνατή η προμήθειά του.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οι υπεύθυνοι επιστήμονες που απασχολούνται στα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να εγγραφούν στο μητρώο συνταγογράφων.