Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της αποχέτευσης Μολάων και Πακίων: 3,6 εκατ. € ο προϋπολογισμός

Με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων (β΄ φάση)», συνολικού προϋπολογισμού 3.657.138,74 ευρώ.

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της ΔΚ Μολάων μήκους 5.815 μ, την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΤΚ Πακίων μέχρι τη σύνδεσή του με τον υφιστάμενο αγωγό προσαρμογής προς την εγκατάσταση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων συνολικού μήκους 4.648 μ και την ολοκλήρωση τμημάτων της μονάδας εγκατάστασης και επεξεργασίας λυμάτων Μολάων.

Το έργο μελέτησε και υπέβαλε για έγκριση ο δήμος Μονεμβασίας και με την ολοκλήρωση της κατασκευής του θα αντιμετωπιστούν υπαρκτά προβλήματα ρύπανσης του υπόγειου υδατικού περιβάλλοντος, που υφίσταται τις συνέπειες από την έλλειψη αποχέτευσης.