Τριάντα εννέα φοιτητές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες θα φιλοξενηθούν στο δήμο Ευρώτα από τις 15 έως τις 21 Φεβρουαρίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν εθελοντικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες.

Στο πρόγραμμα “Youth Lab for Environment”, βασισμένο στην αρμονική συμβίωση και τη συνεργασία νέων ανθρώπων, συμμετέχουν επτά χώρες: Ελλάδα, Γερμανία, Εσθονία, Πολωνία, Ισπανία, Τουρκία, Ιταλία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν θεωρητικά και πρακτικά τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Με αυτό τον τρόπο θα γίνει μια προσπάθεια συνεργασίας των φορέων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αναγωγή του έργου τους σε ένα διεθνές επίπεδο.

Ο Ευρώτας επελέγη ως τόπος διεξαγωγής του προγράμματος λόγω της πλούσιας βιοποικιλότητάς του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το δέλτα του ποταμού, το οποίο συγκαταλέγεται στους τελευταίους σημαντικούς υδροβιότοπους στη νότια Ελλάδα.