Ειδικό βοήθημα του ΟΑΕΔ μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, ειδικό βοήθημα δικαιούνται όσοι δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες, έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κλπ).

Ο άνεργος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορά στο ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα ημερομισθίων, που απαιτείται μόνο για την πρώτη καταβολή.

Επιπλέον απαιτείται το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό (για το έτος 2015 τις 10.564,93 ευρώ), όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 ευρώ κάθε ημερολογιακό έτος.