Ειδικό πρόγραμμα για ανασφάλιστους επαγγελματίες

giatros

giatros

Όσοι επαγγελματίες ήταν ασφαλισμένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης που υπάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα ή είναι προστατευόμενα μέλη άμεσα μπορούν  να ενταχθούν σε ειδικό πρόγραμμα ανασφάλιστων για τέσσερις μήνες (ή εννέα μήνες, για τις γυναίκες που κυοφορούν).

Έχουν δικαίωμα:

– Να επισκεφθούν τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς ή τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΕΣΥ (κέντρα υγείας, νοσοκομεία) και να παραπεμφθούν για εξετάσεις.

– Να πραγματοποιήσουν τις εξετάσεις σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, αλλά και συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, πολυϊατρεία.

– Μετά την πραγματοποίηση των εξετάσεων, μπορούν να επισκεφθούν πάλι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή ιατρούς συμβεβλημένους του ΕΟΠΥΥ για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων-διάγνωση.

Προϋποθέσεις:

1. Οι επαγγελματίες που ήταν άμεσα ασφαλισμένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης των οποίων οι κλάδοι υγείας υπάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα ή είναι προστατευόμενα μέλη άμεσα, πρώην ασφαλισμένων.

2. Το ατομικό εισόδημα των πρώην άμεσα ασφαλισμένων, προκειμένου για άτομα που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση, να μην υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ. Στην περίπτωση έγγαμων που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, το άθροισμα των ατομικών εισοδημάτων των δυο συζύγων να μην υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.

3. Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής στη χώρα και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

> Παροχή υπηρεσιών ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ (κέντρα Υγείας ή νοσοκομεία).

> Δυνατότητα παραπομπής με αξιολόγηση από τον ιατρό για πραγματοποίηση βασικού πακέτου εξετάσεων ελέγχου κύησης, σύμφωνα με το τρίμηνο κύησης που διανύει η έγκυος, και καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

> Πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, ιατρεία ΕΟΠΥΥ ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ.

> Αξιολόγηση/διάγνωση, οδηγίες ιατρού και ό,τι περιλαμβάνεται ως παροχή υπηρεσίας προς την ωφελούμενη σύμφωνα με την επιστήμη και την ιατρική ένδειξη κατά την επίσκεψη για έλεγχο-παρακολούθηση κύησης.

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.healthvoucher.gr.