Εκλογές για την ΟΝΝΕΔ

Με απόφαση του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη προκηρύχθηκε το 10ο τακτικό συνέδριο της ΟΝΝΕΔ. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης οργανωτική αναδιοργάνωση της ΟΝΝΕΔ, με απόφαση του εκτελεστικού γραφείου προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη προέδρων νομαρχιακών επιτροπών, δημοτικών τοπικών οργανώσεων, καθώς και μελών του 10ου συνεδρίου.

Για την πραγματοποίηση των διαδικασιών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα onned.gr η σχετική εγκύκλιος μέσω της οποίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των μελών της ΟΝΝΕΔ σε αυτές. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα μέλη της οργάνωσης (γεννηθέντες 1984 έως και 2000), θα εγγραφούν στο εθνικό μητρώο μελών ΟΝΝΕΔ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας members.onned.gr μέχρι τις 23 Μαρτίου και ώρα 21.00′.