Εκλογές στον Σύλλογο Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ΔΕΗ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ΔΕΗ εκλέγει τους εκπροσώπους του για το νέο διοικητικό συμβούλιο Λακωνίας, καθώς και τους εκπροσώπους του περιφερειακού ψηφοδελτίου.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 6 Ιουνίου στο Εργατικό Κέντρο Λακωνίας (από τις 10.30′ έως τις 13.00′) και στους Μολάους, σε αίθουσα του δημαρχείου (από τις 18.00′ έως τις 19.00′).

Για το νομαρχιακό οι σταυροί είναι μέχρι πέντε και για το περιφερειακό μέχρι δεκαεπτά.