Εκμάθηση της μεθόδου γραφής και ανάγνωσης τυφλών στη Σπάρτη

Το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας ανακοινώνει την έναρξη συγκέντρωσης αιτήσεων ενδιαφερομένων για την εκμάθηση της μεθόδου γραφής και ανάγνωσης τυφλών (Braille), σε σειρά μαθημάτων συνολικής διάρκειας 52 ωρών, τα οποία θα πραγματοποιούνται στο γραφείο του σωματείου στη Σπάρτη. Το πρόγραμμα μαθημάτων και οι ώρες διάρκειας κάθε μαθήματος καθορίζονται από το σωματείο, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και υποχρεώσεις. Η παρακολούθηση του συνόλου των ωρών εκμάθησης είναι απαραίτητη χωρίς διακοπή για την καλύτερη κατανόηση της μεθόδου. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης πραγματοποιείται προσομοίωση των εξετάσεων καλής γνώσης, την οποία πρέπει επιτυχώς να ολοκληρώσουν οι εκπαιδευόμενοι ώστε να λάβουν τη σχετική βεβαίωση, με την οποία θα μπορούν να λάβουν μέρος στις τελικές εξετάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στο alexandrakistakis@gmail.com είτε με επιστολή στη διεύθυνση του γραφείου στη Σπάρτη (Κλεομβρότου 50) ή με κατάθεση αίτησης ιδιόχειρα στο γραφείο του σωματείου κάθε Πέμπτη και Σάββατο από τις 10.30′ έως τις 11.30′ πμ. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 20 Μαρτίου, ενώ θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.