Εκπαίδευση ενηλίκων στο Δήμο Ανατολικής Μάνης

logo dia viou mathisis

logo dia viou mathisis

Ο δήμος Ανατολικής Μάνης και το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτουν σε λειτουργία το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του δήμου, το οποίο προσφέρει προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Κατά την επόμενη περίοδο, στο ΚΔΒΜ μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1

ΟΙΚΟΝΟΜΙAEΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.1

Καινοτομία – επιχειρηματικότητα – διοίκηση επιχειρήσεων

25

1.2

Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα

50

1.6

Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα e-επιχειρείν

25

1.7

Πράσινη επιχειρηματικότητα

25

1.8

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

25

1.9

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

25

1.10

Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού

25

1.11

Συμβουλευτική σταδιοδρομίας

25

1.12

Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών

25

2

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.1

Περιβάλλον και καθημερινή ζωή

25

2.2

Γεωργία και φυσικοί πόροι

25

2.3

Συλλογικές περιβαλλοντικές δράσεις

25

2.4

Οικολογικές λύσεις για το σπίτι

25

2.5

Προστασία και δικαιώματα καταναλωτή

25

2.7

Αστικοί λαχανόκηποι

25

2.8

Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής

25

2.9

Αγωγή υγείας – Πρώτες βοήθειες

25

2.10

Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων

25

3

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

3.1

Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

50

3.2

Υπολογιστικά φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)

50

3.3

Βάσεις δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)

50

3.4

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

25

3.5

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (socialmedia)

25

3.6

Δημιουργία Ιστοσελίδας

50

3.7

Ηλεκτρονική εφημερίδα

50

3.8

Νέες τεχνολογίες στην τρίτη ηλικία

25

4

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.1

Ελληνικό αλφαβητικό σύστημα

25

4.2

Βελτιώνω την ορθογραφία μου

25

4.3

Σύνταξη εγγράφων – φορμών

50

4.4

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)

25

4.5

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)

25

4.7

Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

4.9

Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

5.1

Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

25

5.2

Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο

25

5.3

Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία

25

5.4

Διαχείριση χρόνου

25

5.5

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

25

5.6

Επικοινωνία και δυναμική της ομάδας

25

5.7

Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία

25

5.8

Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες

50

5.9

Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή

25

6

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

6.1

Ιστορία της τέχνης

25

6.7

Εργαστήρι μουσικής

50

6.9

Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

25

7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

7.1

Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή

25

7.2

Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι

50

7.3

Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ

50

7.4

Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή

25

7.5

Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)

125

7.6

Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2)

175

7.7

Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων

25

7.8

Μουσουλμανική μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες Ι

50

7.9

Μουσουλμανική μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ

50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του δήμου Ανατολικής Μάνης, στη διεύθυνση Βασιλέως Παύλου (Καψάλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη) στο Γύθειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 27330 24597, e-mail: kdvm135@gmail.com. Ημέρες και ώρες συνεργασίας, Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 10.00΄ πμ – 1.00΄ μμ.

Σημειώνεται πως θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.