Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα από το Δήμο Μονεμβασίας

metanastes

programma Odysseas

Από το δήμο Μονεμβασίας ανακοινώθηκε η έναρξη του προγράμματος Οδυσσέας – ΑΠ7, που απευθύνεται σε πολίτες άνω των 16 ετών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα και έχει σκοπό την εκπαίδευση των πολιτών της ΕΕ και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής στην ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό.

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα επίπεδα Α1 (διάρκειας 125 ωρών) και Α2 (διάρκειας 175 ωρών). Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν.