Εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων στο Δήμο Σπάρτης

logo dia viou mathisis

logo dia viou mathisis

Ο δήμος Σπάρτης και το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θέτουν σε λειτουργία το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, το οποίο θα προσφέρει προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο.

Στο ΚΔΒΜ του δήμου Σπάρτης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.1 Καινοτομία – επιχειρηματικότητα – διοίκηση επιχειρήσεων (25 ώρες)

1.2 Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα (50)

1.4 Αγροτική επιχειρηματικότητα – marketing αγροτικών προϊόντων (25)

1.5 Βιολογικά προϊόντα: Παραγωγή – πιστοποίηση – διάθεση (25)

1.6 Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν (25)

1.7 Πράσινη επιχειρηματικότητα (25)

1.8 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση (25)

1.9 Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές (25)

1.10 Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού (25)

1.11 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (25)

1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών (25)

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.1 Περιβάλλον και καθημερινή ζωή (25)

2.2 Γεωργία και φυσικοί πόροι (25)

2.3 Συλλογικές περιβαλλοντικές δράσεις (25)

2.4 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι (25)

2.5 Προστασία και δικαιώματα καταναλωτή (25)

2.6 Ασφάλεια – ποιότητα τροφίμων (25)

2.7 Αστικοί λαχανόκηποι (25)

2.8 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής (25)

2.9 Αγωγή υγείας – πρώτες βοήθειες (25)

2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (25)

3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

3.1 Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) (50)

3.2 Υπολογιστικά φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) (50)

3.3 Βάσεις δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) (50)

3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή (25)

3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) (25)

3.6 Δημιουργία ιστοσελίδας (50)

3.7 Ηλεκτρονική εφημερίδα (50)

3.8 Νέες τεχνολογίες στην τρίτη ηλικία (25)

4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.1 Ελληνικό αλφαβητικό σύστημα (25)

4.2 Βελτιώνω την ορθογραφία μου (25)

4.3 Σύνταξη εγγράφων – φορμών (50)

4.9 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25)

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

5.1 Διαχείριση εργασιακού άγχους/εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (25)

5.2 Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο (25)

5.3 Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία (25)

5.4 Διαχείριση χρόνου (25)

5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων (25)

5.6 Επικοινωνία και δυναμική της ομάδας (25)

5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία (25)

5.8 Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες (50)

5.9 Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή (25)

6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

6.1 Ιστορία της τέχνης (25)

6.7 Εργαστήρι μουσικής (50)

6.8 Εργαστήρι δημιουργικής γραφής (50)

6.9 Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (25)

6.10 Τοπική ιστορία (25)

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

7.1 Μετανάστες – υποστήριξη στην καθημερινή ζωή (25)

7.2 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι (50)

7.4 Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή (25)

7.5 Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) (125)

Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιηθούν σε όλες τις δημοτικές ενότητες του καλλικρατικού δήμου Σπάρτης. Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δ. Σπάρτης στη διεύθυνση Ευαγγελιστρίας 85-87 [ισόγειο], τηλ. επικοινωνίας 27310 24852, e-mail: kdvm107@gmail.com, τις εργάσιμες ημέρες 10.00΄ π.μ – 1.00΄ μ.μ., είτε στο 27310 22226 (εσωτ. 112), e-mail: v.katsixti@1504.syzefxis.gov.gr, τις εργάσιμες ημέρες 7.00΄ π.μ. – 3.00΄ μ.μ.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.