Εκπνέει η προθεσμία δήλωσης σημείων υδροληψίας

ydrolipsia

ydrolipsia

Προθεσμία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 έχουν οι ενδιαφερόμενοι, για τη δυνατότητα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) των υφιστάμενων υδροληψιών που έχουν αδειοδοτηθεί πριν τις 20/12/2005 ή δεν έχουν ποτέ αδειοδοτηθεί.

Η διαδικασία εγγραφής στο ΕΜΣΥ είναι απλή, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά, και γίνεται με τη συμπλήρωση αίτησης που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου.

Επισημαίνεται ότι για τη σύνταξη κάθε συμβολαίου μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομίας ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος που αφορά στο ακίνητο όπου πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο το πιστοποιητικό εγγραφής του εν λόγω σημείου υδροληψίας ΕΜΣΥ ή να αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο ο κωδικός εγγραφής στο ΕΜΣΥ. Επίσης, σε κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό για μίσθωση ή κατά παραχώρηση χρήση του ακινήτου στο οποίο πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να αναγράφεται ρητά και ο κωδικός εγγραφής ΕΜΣΥ.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι για τη δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας χρήσης νερού για κάθε ενεργό σημείο υδροληψίας, προαπαιτούμενο είναι η εγγραφή στο ΕΜΣΥ. Επιπλέον, έχει παραταθεί μέχρι 30 Απριλίου 2015 η δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας χρήσης νερού (από 30 Ιανουαρίου 2015, που ήταν η προηγούμενη προθεσμία).

Για τυχόν επιπλέον ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία που αφορά τη διαδικασία εγγραφής στο ΕΜΣΥ, καθώς και για τη συμπλήρωση της αίτησης – δήλωσης εγγραφής σημείου υδροληψίας, μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου.