Εκστρατεία ενημέρωσης για την ανακύκλωση

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Ο δήμος Μονεμβασίας, θέλοντας να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει την Υπηρεσία Καθαριότητας, χρηματοδοτεί και υλοποιεί τη δράση «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών σχετικά με την ανακύκλωση συσκευασιών και γενικά τη διάθεση των απορριμμάτων».

Έτσι, ομάδα ενημέρωσης θα επισκεφθεί όλα τα σπίτια και τα καταστήματα του δήμου, για να ενημέρωσει αναλυτικά τους δημότες σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης (ποια προϊόντα και με ποιον τρόπο μπαίνουν στον μπλε κάδο), τον τρόπο διάθεσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μπαταριών, καθώς και τη συλλογή και διαχείριση των ογκωδών αντικειμένων. Επίσης θα καταγράφονται οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις όλων για τα παραπάνω θέματα.

Καλούνται όλοι οι δημότες να υποδεχθούν φιλόξενα την ομάδα ενημέρωσης και να εφαρμόσουν τις οδηγίες για τη διάθεση των απορριμμάτων.

Πέραν του υπόλοιπου πληροφοριακού υλικού, έχει επίσης δημιουργηθεί ομάδα στο facebook με τίτλο «Ανακύκλωση Δήμου Μονεμβασίας», στην οποία θα παρέχεται αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις του δήμου, αλλά θα μπορούν και σε πραγματικό χρόνο οι δημότες να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους.

Αντίστοιχη ενημέρωση θα υπάρχει και στην ιστοσελίδα του δήμου www.monemvasia.gov.gr.

Ο δήμος, απευθυνόμενος στους πολίτες, επισημαίνει ότι αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση κάθε δημότη η πλήρης και σωστή ανακύκλωση, υπογραμμίζοντας παράλληλα τα τεράστια περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από την ορθή εφαρμογή της.