Εκτάκτως 300.000 ευρώ στους Δήμους Ανατολικής Μάνης και Μονεμβασίας

Με 300.000 ευρώ επιχορηγούνται οι δήμοι Ανατολικής Μάνης και Μονεμβασίας, μετά από απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών να εγκρίνει έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις σε οκτώ δήμους της χώρας, συνολικού ύψους 1.530.000 ευρώ.

Τα χρήματα αυτά δίνονται αποκλειστικά για την κατασκευή αναγκαίων έργων υποδομής, με σκοπό την επιδιόρθωση ζημιών και βλαβών που προκλήθηκαν στις υποδομές των δήμων από την κακοκαιρία, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας», ο οποίος τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Η απόφαση θα αναρτηθεί την επόμενη εβδομάδα στη «Διαύγεια».