Εκταφές στο Β’ Κοιμητήριο Σπάρτης: Ποιους αφορά (σχεδιάγραμμα)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού κοιμητηρίων του δήμου Σπάρτης, «η ανακομιδή οστών ενεργείται εντός μηνός από την παρέλευση … 7/ετίας στο Β’ Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών, από την ημερομηνία ταφής… Παράταση προθεσμίας επιτρέπεται το πολύ μόνο για ένα χρόνο…».

Γι’ αυτό η αρμόδια υπηρεσία καλεί τους συγγενείς/οικείους των θανόντων οι οποίοι είναι ενταφιασμένοι από το 1990 έως και το 2005 στον 2ο (Β) και στον 3ο (Γ) τομέα του Β’ Κοιμητηρίου (βλέπε και τα σχετικό σχεδιάγραμμα που ακολουθεί) να προσέλθουν μέχρι τις 15/4/2019 στην υπηρεσία (Μαγούλα, παλαιό δημαρχείο, τηλ. 27313 61133), προκειμένου να διευθετήσουν τα θέματα σχετικά με τους ενταφιασμούς και να μεριμνήσουν για τις σχετικές εκταφές/ανακομιδές οστών των οικείων τους.

Σχεδιάγραμμα των τομέων του κοιμητηρίου: