Ελαιόκαρπος

Ο ευλογημένος ελαιόκαρπος (Γιώργος Κουτσουμπός)