Ελαφόνησος: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Sarakiniko Koinoniki Synetairistiki Epixeirisi

Sarakiniko Koinoniki Synetairistiki Epixeirisi

Μια προσπάθεια νέων ανθρώπων της Ελαφονήσου ολοκληρώθηκε αισίως στις 18 Δεκεμβρίου 2013, με την οριστική έγκριση του υπουργείου Εργασίας για τη σύσταση της πρώτης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με διακριτικό τίτλο “Σαρακήνικο Κοιν.Σ.Επ.” και έδρα την Ελαφόνησο.

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Ειδικότερα, σκοπός του είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.ά.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Με την οριστική έγκριση από το υπουργείο η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ξεκίνησε δυναμικά τη δράση της. Σε συνεργασία με το δήμο Ελαφονήσου και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του νησιού δημιούργησαν και λειτουργούν το Κοινωνικό Αναγνωστήριο, με σκοπό την ενίσχυση των μαθητών του δημοτικού σχολείου. Η προσπάθεια βασίζεται στην εθελοντική (και άμισθη) συμμετοχή γονέων, λειτουργεί δε με ευθύνη και επιμέλεια της κ. Περσεφόνης Λιάρου, προέδρου της “Σαρακήνικο Κοιν.Σ.Επ”. Η ενίσχυση που παρέχεται στους μαθητές είναι εντελώς δωρεάν και εντάσσεται στο πλαίσιο της επιδίωξης του συλλογικού οφέλους και της εξυπηρέτησης γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων, όπως αναφέρεται στο σκοπό της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρισης.

Επίσης με πρόσφατη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η σύμβαση του δήμου με τη “Σαρακήνικο Κοιν.Σ.Επ.” για τη δημιουργία δύο θέσεων εργασίας υπαλλήλων καθαριότητας.