ΕΛΓΑ: Αναγγελία ζημιάς για τη χαλαζόπτωση της 11ης Σεπτεμβρίου

Αναγγελία ζημιάς στον ΕΛΓΑ για τη χαλαζόπτωση της 11ης Σεπτεμβρίου, που προκάλεσε ζημιές σε ελιές, εσπεριδοειδή, κηπευτικά κλπ, έγινε στις εξής περιοχές ανά δημοτική ενότητα του δήμου Σπάρτης:

ΔΕ Σπαρτιατών: ΔΚ Σπαρτιατών και ΤΚ Αμυκλών, Καλυβίων Σοχάς, Αφυσσού, Κλαδά

ΔΕ Οινούντος: ΤΚ Σελλασίας, Κονιδίτσας, Βουτιάνων, Θεολόγου, Βασσαρά

ΔΕ Θεραπνών: ΤΚ Πλατάνας, Σκούρας

ΔΕ Μυστρά: ΤΚ Μαγούλας, Αγίας Ειρήνης, Λογγάστρας, Σουστιάνων, Τρύπης, Μυστρά, Αγίου Ιωάννη, Αναβρυτής και Παρορείου

ΔΕ Φάριδος: ΤΚ Ξηροκαμπίου, Ανωγείων, Παλαιοπαναγιάς, Τραπεζοντής, Καμινίων, Ποταμιάς, Λευκοχώματος

Οι παραγωγοί των ανωτέρω τοπικών κοινοτήτων που έχουν υποστεί ζημιά σε ποσοστό άνω του 20% της αναμενόμενης παραγωγής ανά αγροτεμάχιο, μπορούν να υποβάλουν δήλωση ζημιάς μέχρι την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου κατά τις ώρες 8.00′ – 13.00′ στους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του δήμου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της δήλωσης είναι αντίγραφο ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2018 και βεβαίωση από οργανισμό πιστοποίησης για τις βιολογικές καλλιέργειες.

Τα τέλη εκτίμησης καταβάλλονται από τους παραγωγούς με τη δήλωση ζημιάς και ανέρχονται σε 0,10 ευρώ/δέντρο ή 2 ευρώ/στρέμμα (αμπέλια, κηπευτικά).