ΕΛΓΑ: Εκτιμήθηκαν οι ζημιές από την πλημμύρα του Σεπτεμβρίου στο Δήμο Ευρώτα

Ο ΕΛΓΑ έστειλε σήμερα τους πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από την πλημμύρα της 7/9/16 στις καλλιέργειες σε Έλος, Βλαχιώτη, Γούβες, Αστέρι και Γλυκόβρυση. Τα πορίσματα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 16/3.

Όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία, προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής που υπέβαλε.