ΕΛΓΑ: Εκτιμήθηκαν οι ζημιές στο Γεράκι από την πλημμύρα του Σεπτεμβρίου

Ο ΕΛΓΑ έστειλε σήμερα τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από την πλημμύρα της 7/9/16 στις καλλιέργειες στο Γεράκι. Τα πορίσματα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 20 Μαρτίου.

Όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία, προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής που υπέβαλε.