ΕΛΓΑ: Εντός του Νοεμβρίου αποζημιώσεις για ζημιές του 2016 και παλαιότερων ετών

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Θεοφάνης Κουρεμπές, σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα www.agrotypos.gr, ανέφερε ότι εντός του Νοεμβρίου πρόκειται να ξεκινήσει η καταβολή αγροτικών αποζημιώσεων για τις ζημιές του 2016, καθώς και για ζημιές παλαιότερων ετών. Όπως επισημαίνει σε διευκρινιστική ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του Οργανισμού, οι αποζημιώσεις θα δοθούν υπό τις δύο αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος: ότι α) οι αγρότες θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι και β) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εκτιμητική διαδικασία των ζημιών και να έχουν εκκαθαριστεί τα πορίσματα.