Ελιά: Προειδοποιήσεις για λεκάνιο και μαργαρόνια

elia

elia

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου προειδοποιεί για τις ασθένειες της ελιάς.

Λεκάνιο

Διαπιστώσεις: Σε ελέγχους διαπιστώθηκε έξοδος νεαρών ερπουσών σε ποσοστό 40-50%.

Οδηγίες: Σε ελαιώνες όπου υπάρχουν προσβολές, να γίνει καταπολέμηση από 5 έως 9 Ιουλίου. Ο καλός αερισμός και φωτισμός του εσωτερικού της κόμης των δένδρων εμποδίζουν την ανάπτυξη του εντόμου.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Θερινός πολτός, Δελταμεθρίν, Φενοξυκάρμπ, χλωρπυριφός-μεθύλ,πυριπροξυφέν

Μαργαρόνια

Το έντομο προσβάλλει την τρυφερή βλάστηση, τα κλειστά άνθη και μερικές φορές και πράσινους ανεπτυγμένους καρπούς.

Οδηγίες: Στα μεγάλα ελαιόδενδρα δεν απαιτείται επέμβαση. Στα φυτώρια ελιάς και νεαρά δενδρύλλια, όπου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές, να γίνει επέμβαση όταν παρουσιαστούν έντονες προσβολές.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Δελταμεθρίν.