Μονεμβάσια: Ελλείψεις προσωπικού στο Νηπιαγωγείο

nipiagogeio Monemvasias

nipiagogeio  Monemvasias

Ερώτηση για την έλλειψη προσωπικού στο ολοήμερο νηπιαγωγείο Μονεμβασίας κατέθεσε προς τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Πετράκος:

“Οι περιορισμοί στις προσλήψεις που έχει επιβάλει στη συγκυβέρνηση η τρόικα και στον τομέα της παιδείας έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν σήμερα χιλιάδες ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού. Το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να περιορίσει τις ελλείψεις, ασκεί πίεση προς τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης και αυτοί με τη σειρά τους στους προϊσταμένους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε με διάφορους τρόπους να μειωθούν οι ελλείψεις σε προσωπικό. Έτσι εμφανίζονται εκπαιδευτικοί «delivery», δηλαδή εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε τρία και τέσσερα σχολεία, ακόμη και εκπαιδευτικοί που απασχολούνται και σε ημερήσια και σε νυχτερινά σχολεία την ίδια ημέρα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ακολουθούμενης πολιτικής είναι το διθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο Μονεμβασίας. Για το συγκεκριμένο σχολείο προβλέπονται δύο λειτουργικά κενά με βάση τον αριθμό των μαθητών. Αυτό ζήτησε και η προϊσταμένη του σχολείου. Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας στις 12/9/2014, ο πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ δεν διάβασε την επιστολή της προϊσταμένης του νηπιαγωγείου Μονεμβασιάς και προφορικά μας είπε ότι δεν είναι εφικτό να προσδιοριστούν συνολικά δύο λειτουργικά κενά αλλά ένα. Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ είχε γνωστοποιήσει στην προϊσταμένη πώς θα διαμορφώσει τα τμήματα (αριθμός παιδιών ανά τμήμα), ούτως ώστε να προσδιοριστεί μόνο ένα λειτουργικό κενό εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60.

Επιπλέον στις 12/9/2014 ο διευθυντής ΠΕ Λακωνίας με προφορική εντολή του ζήτησε άμεσα από το σύλλογο διδασκόντων να γίνει κλήρωση των προνηπίων που φοιτούν στο ολοήμερο τμήμα χωρίς την παρουσία αντιπροσωπείας του συλλόγου γονέων των μαθητών του νηπιαγωγείου κατά παράβαση του ΠΔ 200/98. Σημειώνουμε ότι η κλήρωση έπρεπε να έχει γίνει στις 21/6/2014, δηλαδή την τελευταία μέρα των εγγραφών. Οι γονείς των μαθητών αντέδρασαν και για έξι ημέρες δεν έστειλαν τα παιδιά τους καθόλου στο νηπιαγωγείο.

Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι το υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.32/227/145146/Γ1 δίνει προτεραιότητα στη λειτουργία ολοήμερων τμημάτων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ έπραξε το αντίθετο, δηλαδή με κλήρωση προνηπίων από το ολοήμερο τμήμα για να φοιτήσουν στο κλασσικό τμήμα!

Επειδή δεν είναι δυνατόν οι προϊστάμενοι να λειτουργούν αντίθετα με ό,τι προβλέπουν οι εγκύκλιοι του υπουργείου Παιδείας,

Επειδή σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία δεν μπορεί να ανατρέπεται ο προγραμματισμός των γονιών των παιδιών, που τον Ιούνιο ήξεραν ότι τα παιδιά τους θα παρακολουθήσουν το ολοήμερο νηπιαγωγείο.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

1. Θα προβεί το υπουργείο σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προσδιοριστεί ένα ακόμη λειτουργικό κενό για το διθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο Μονεμβασίας, προκειμένου αυτό να λειτουργεί ως μικτό και να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι εργαζόμενοι γονείς σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία;

2. Θα ελέγξει το υπουργείο τον προϊστάμενο α/θμιας εκπαίδευσης Λακωνίας για τη διαδικασία της διενέργειας της κλήρωσης των προνηπίων, αλλά και για τον χειρισμό των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό;”.