Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης: Υποχρεωτική η τοποθέτηση σήμανσης από τις επιχειρήσεις που διαθέτουν POS

Ο Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης ενημερώνει ότι από σήμερα τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 66 του ν.4446/2016 (Α’ 240), βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις οι οποίες αποδέχονται κάρτες πληρωμών θα πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνεία. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο.

Πρόστιμο 1.000 ευρώ θα επιβάλλεται στις επιχειρήσεις που δεν έχουν αναρτήσει σήμανση ότι διαθέτουν τερματικό POS για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών.

Προληπτικά πάντως, ο Εμπορικός Σύλλογος συνιστά σε όλους τους επιχειρηματίες να αναρτήσουν σήμανση, είτε διαθέτουν POS είτε όχι.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι υπόχρεες να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής ορίζονται με απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, βάσει των κύριων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), η οποία ΚΥΑ δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Άμεσα αναμένεται να εκδοθεί η εγκύκλιος η οποία θα καθορίζει τα κριτήρια εγκατάστασης τερματικών POS από τις επιχειρήσεις.

Με την περίπτωση εξάλλου ιη’ του άρθρου 62, θεσπίστηκε ο «επαγγελματικός λογαριασμός», μέσω του οποίου διενεργούνται συναλλαγές που αφορούν αποκλειστικά την επιχειρηματική δραστηριότητα του κατόχου. Συνδέεται μεν με τις κάρτες πληρωμών, απέχει δε παρασάγγας από τον ακατάσχετο επιχειρηματικό λογαριασμό. Θέση του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης είναι ότι ο «επαγγελματικός λογαριασμός» θα πρέπει να θωρακισθεί θεσμικά, να προστατευθεί από τις κατασχέσεις και να αποτελέσει τροφοδότη των υποχρεώσεων της επιχείρησης, από όπου θα καταβάλλονται οι οφειλές προς το δημόσιο, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι μισθοί των εργαζομένων, τα ενοίκια και οι λοιπές υποχρεώσεις, η κάλυψη των οποίων κρατά ζωντανή την επιχείρηση.