Ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας με γυναικείους συνεταιρισμούς και “πολυλειτουργικό αγρόκτημα”

Σύσκεψη με τους γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς διοργάνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην οποία συμμετείχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αναπτυξιακές Εταιρείες της Περιφέρειας και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Κατεγράφησαν τα προβλήματα και οι ανάγκες των συνεταιρισμών και κατετέθησαν προτάσεις για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και τη γενικότερη υποβοήθησή τους σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Στρατηγάκος έθεσε επίσης στην εκπρόσωπο του υπουργείου το θέμα του «πολυλειτουργικού αγροκτήματος», ενός θεσμού που είναι σε εξέλιξη και αναμένεται σχετική απόφαση από αρμόδια επιτροπή.

Με το «πολυλειτουργικό αγρόκτημα» δίνεται η ευκαιρία σε όσους διαθέτουν καλλιεργήσιμη έκταση, φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο να αναπτύσσουν επιπλέον δράσεις και να εξασφαλίζουν πολλαπλές πηγές εσόδων και κερδών, ενώ παράλληλα διατηρούν την επαγγελματική αγροτική ιδιότητά τους, τόσο σε ασφαλιστικό όσο και σε φορολογικό επίπεδο. Μπορούν να διαθέτουν χώρο εστίασης, να εξασφαλίζεται η άμεση διάθεση των προϊόντων τους (πρωτογενών ή μεταποιημένων) στους καταναλωτές, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων. Δύνανται επίσης να προχωρούν σε συνέργειες με μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους ή λοιπούς φορείς που αναδεικνύουν τον πολιτισμό και τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής τους. Στο «πολυλειτουργικό αγρόκτημα», που θα κατοχυρώνεται με ειδικό σήμα, δίνεται και η δυνατότητα εκπαίδευσης ή επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας της αγροτικής εκμετάλλευσης ή της οικοτεχνικής μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων.