Εναλλακτική θέση για το ΧΥΤΥ ζητούν φορείς και συλλογικότητες του δήμου Ευρώτα

Ανοικτή συνάντηση φορέων και συλλογικοτήτων του δήμου Ευρώτα με αντικείμενο τη χωροθέτηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, στο Πνευματικό Κέντρο της Σκάλας. Η συζήτηση επεκτάθηκε στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων, στις δυνατότητες, τις πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν καθώς και στις ευκαιρίες που χάθηκαν στην κατεύθυνση που προωθούσε η κυβέρνηση Σύριζα για αυτοδιαχείριση από τους δήμους.

Σχετικά με τη χωροθέτηση της θέσης στα Ξηροκάμπια, επισημάνθηκαν προβλήματα και πιθανές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν στην προστατευόμενη περιοχή των εκβολών του Ευρώτα (Νatura) με δεδομένο, όπως υποστήριξαν, ότι η χωροθέτηση του έργου θα λάβει χώρα σε καρστικό έδαφος και πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα του ποταμού, που τροφοδοτεί τις πηγές και τον κάμπο της Σκάλας. Έκριναν έτσι απαραίτητη την αναζήτηση εναλλακτικής θέσης, τόσο για την διατήρηση του περιβάλλοντος όσο και για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας καθώς όπως είπαν “πρόκειται για ένα έργο που θα είναι ενεργό για τα επόμενα 30 χρόνια αλλά, επιπλέον, θα διατηρεί τα σύμμεικτα απορρίμματα για πάντα εκεί”.