Ενημέρωση από το Σωματείο ΑμεΑ Λακωνίας

logo Somateiou AMEA

logo Somateiou AMEA

Το ΔΣ του Σωματείου ΑμεΑ Λακωνίας, διά του προέδρου του κ. Τάκη Αλεξανδράκη, υπενθυμίζει ότι:

1. Σχεδόν βέβαιη είναι η καθυστέρηση καταβολής των προνοιακών επιδομάτων (των οποίων η διανομή ξεκινούσε, φυσιολογικά, μέσα Νοέμβρη), λόγω αναμόρφωσης των προϋπολογισμών πολλών δήμων της Ελλάδας.

2. Σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης σάς προσκαλεί το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στη Βιβλιοθήκη, προκειμένου να συμμετάσχετε στα βιωματικά εργαστήρια και στο σεμινάριο γνωριμίας με το σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille.

3. Ξεκίνησε η διαδικασία συγκέντρωσης εγγράφων των μελών του Σωματείου ΑμεΑ Λακωνίας με στόχο την επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων τους. Το συντομότερο δυνατό τα μέλη πρέπει να προσκομίσουν στο γραφείο του σωματείου, προς έλεγχο, πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής ή πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, πρόσφατο εκκαθαριστικό, υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 περί της γνησιότητας και της κατοχής των πρωτοτύπων των προαναφερομένων εγγράφων.

4. Αναμένει από όλους τους δήμους της Λακωνίας πρόσκληση, ώστε αντιπροσωπεία του σωματείου να παραστεί σε επόμενη συνεδρίαση των δημοτικών συμβουλίων κάθε δήμου, για να συζητηθούν κρίσιμα θέματα για τα ΑμεΑ (έκπτωση δημοτικών τελών, τελών ύδρευσης κλπ), παρουσία και των προϊσταμένων των υπηρεσιών κάθε δήμου. Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα έχει σταλεί για πρώτη φορά την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και αναμένεται άμεσα η πρόσκληση από τους λακωνικούς δήμους.

5. Ενημερώνει τα μέλη του ότι το πρόγραμμα διανομής τροφίμων μετονομάστηκε σε πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής σε άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε καθεστώς ακραίας φτώχειας, και θα υλοποιείται από το υπουργείο Εργασίας από το 2015 και μετά. Άρα το 2014 δεν θα διανεμηθεί καμιά ποσότητα τροφίμων.

6. Ενημερώνει ότι από 15-11-2014 ξεκινούν οι αιτήσεις για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, 200 έως 500 ευρώ. Προβλέπεται σειρά ελέγχων -ακόμη και στις κατοικίες των επιδοματούχων- για την εξακρίβωση των συνθηκών διαβίωσης όσων θα λαμβάνουν τη σχετική ενίσχυση, η οποία θα συμψηφίζεται με άλλα επιδόματα και καθορίζεται σε 200 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και 300 ευρώ για ζευγάρι. Το ποσό προσαυξάνεται για κάθε ενήλικο μέλος με 100 ευρώ και για κάθε ανήλικο με 50 ευρώ. Για μονογονεϊκές οικογένειες το πρώτο ανήλικο μέλος θεωρείται ενήλικο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα δημιουργήσει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο θα δίδεται σε όποιους πληρούν αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, θα καταβάλλεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Μέχρι να γίνει η κατάθεση, θα προηγούνται ηλεκτρονικές διασταυρώσεις από την ΗΔΙΚΑ, αλλά και τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Εκτός από τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια, η απόφαση θεσπίζει και διαδικασία «κοινωνικής έρευνας». Τι είναι αυτό; Κοινωνικός λειτουργός θα μπορεί να κάνει επιτόπια έρευνα στο σπίτι του ενδιαφερόμενου, προκειμένου να διαπιστώσει αν όντως οι συνθήκες διαβίωσης που περιγράφει στην αίτηση είναι πραγματικές ή όχι.