Ενημέρωση για τα άνεργα άτομα με ειδικές ανάγκες

Την επικαιροποίηση του μητρώου ανέργων ευπαθών κοινωνικών ομάδων έχει ξεκινήσει η υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Όπως ενημερώνει τα μέλη του το Σωματείο ΑμεΑ Λακωνίας, τα άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία είχαν κατά το παρελθόν εκδόσει δελτίο ανεργίας και επιθυμούν να το διατηρήσουν ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης, οφείλουν το συντομότερο να προσέλθουν στην πλησιέστερη υπηρεσία του ΟΑΕΔ για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, προσκομίζοντας:
α) Γνωμάτευση επιτροπής ΚΕΠΑ ή φωτοτυπία της αίτησης που έχουν καταθέσει στη γραμματεία του ΚΕΠΑ για να προγραμματιστεί η εξέτασή τους από την επιτροπή,
β) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,
γ) βιβλιάριο υγείας του ασφαλιστικού φορέα τους,
δ) εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου έτους,
ε) εάν λαμβάνουν προνοιακό επίδομα ή σύνταξη, απαιτείται η σχετική απόφαση και μια βεβαίωση καταβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπάλληλο του ΟΑΕΔ κ. Ιωάννα Τραβασάρου στα 27310 82095, 27310 81823.