Ενημέρωση για την έναρξη ενεργοποίησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020

Apostolopouleio Tripoli

Apostolopouleio Tripoli

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014 – 2020 διοργανώνει ημερίδα στο πλαίσιο εξειδίκευσης και ενεργοποίησης του νέου προγράμματος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης.

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των δημοσίων, αυτοδιοικητικών, επιστημονικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων αλλά και του κοινού, σχετικά με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2014 – 2020. Θα παρουσιασθούν η πρόοδος ενεργοποίησής του, οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα, το νομοθετικό πλαίσιο και προβλέψεις του συστήματος διαχείρισης περιόδου 2014 – 2020, καθώς και ειδικά θέματα χρηματοδοτήσεων από τα Ε.Π., όπως θέματα Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3), δράσεις Κοινωνικού Ταμείου – Κοινωνικής Ένταξης κ.ά.