Ενημέρωση για τρέχοντα ζητήματα από το Σωματείο ΑμεΑ Λακωνίας

logo Somateiou AMEA

logo Somateiou AMEA

Το ΔΣ του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας ενημερώνει ότι:

Συνεχίζεται η διαδικασία επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων των μελών του, κατόπιν ελέγχου που διενεργεί το ΔΣ στα κατωτέρω αναφερόμενα έγγραφα, τα οποία τα μέλη προσκομίζουν στο γραφείο του Σωματείου:

α. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ,

β. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,

γ. Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας,

δ. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86, περί της γνησιότητας και της κατοχής από το μέλος, των πρωτοτύπων των προαναφερόμενων εγγράφων.

Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των στοιχείων που θα προκύψουν, θα ενεργοποιηθεί το ταμείο αλληλεγγύης του Σωματείου για την οικονομική ενίσχυση των πλέον αδυνάμων οικονομικά μελών, η οποία θα είναι ανάλογη με την ταμειακή ικανότητα του Σωματείου.

Αναμένει από όλους τους δήμους της Λακωνίας πρόσκληση, ώστε αντιπροσωπεία του Σωματείου να παραστεί σε επόμενη συνεδρίαση των δημοτικών συμβουλίων για να συζητηθούν κρίσιμα θέματα για τα ΑμεΑ (έκπτωση δημοτικών τελών, τελών ύδρευσης, ζητήματα προσβασιμότητας φυσικού και ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, πλήρη εφαρμογή του σχεδιασμού για όλους σε κάθε δράση των ΟΤΑ κλπ), παρουσία και των προϊσταμένων των υπηρεσιών κάθε δήμου.

Υπενθυμίζεται ότι το σχετικό αίτημα έχει σταλεί για πρώτη φορά την 1η Σεπτεμβρίου 2014, και από τότε έχει σταλεί άλλες δύο φορές σε κάθε δήμο της Λακωνίας. Αναμένεται λοιπόν άμεσα η πρόσκληση από τους δήμους.

Το πρόγραμμα διανομής τροφίμων μετονομάστηκε σε πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής σε άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε καθεστώς ακραίας φτώχειας, και θα υλοποιείται από το υπουργείο Εργασίας, από το 2015 και μετά.

Άρα το 2014 δεν θα διανεμηθεί καμία ποσότητα τροφίμων.

Το ΔΣ του Σωματείου ΑμεΑ Λακωνίας άμεσα θα στείλει επιστολή στον υπουργό Εργασίας, ώστε οι ποσότητες τροφίμων οι οποίες δε διανεμήθηκαν το 2014 να μην πάνε χαμένες, αλλά να πολλαπλασιαστούν αναλόγως οι ποσότητες που θα διανεμηθούν, όταν και εφόσον ενεργοποιηθεί ξανά ο μηχανισμός του προγράμματος διανομής τροφίμων.

Από 15/11/2014 έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, 200 έως 500 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει δημιουργήσει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Τέλος, το Σωματείο καλεί κάθε πολίτη να μην πέφτει θύμα των επιτηδείων που συγκεντρώνουν χρήματα στο όνομα κάποιου φορέα -κυρίως προστασίας ΑμεΑ- από διάφορα σημεία της χώρας, των οποίων ούτε την ύπαρξη γνωρίζει ούτε το έργο τους μπορεί να ελέγξει. Κάθε πολίτης μπορεί να εκφράσει τα αισθήματα αλληλεγγύης και αγάπης προς το συνάνθρωπο, ενισχύοντας τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας ή φορείς στήριξης ατόμων με αναπηρία της περιοχής του των οποίων το έργο ήδη γνωρίζει και είναι δυνατό να ελέγξει οποτεδήποτε.