Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα του Σωματείου ΑμεΑ Λακωνίας

logo Somateiou AMEA

logo Somateiou AMEA

Όπως ανακοινώθηκε από το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, η προγραμματισμένη για τις 25 Ιανουαρίου ετήσια εκδήλωση συνάντησης των μελών του με τα αρωγά μέλη και τους φίλους του σωματείου, λόγω της προκήρυξης των εθνικών εκλογών, μεταφέρεται για την Κυριακή 1η Μαρτίου στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Για την εκδήλωση θα ισχύουν οι προσκλήσεις και οι λαχνοί που έχουν ήδη εκδοθεί.

Το σωματείο ενημερώνει επίσης τα μέλη του για τη συνέχιση έως τέλος Ιανουαρίου 2015 της διαδικασίας επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων τους. Τα κατωτέρω αναφερόμενα έγγραφα με τα προσωπικά στοιχεία των μελών ελέγχονται από το ΔΣ:

α. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ

β. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

γ. Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας

δ. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86, περί της γνησιότητας και της κατοχής από το μέλος, των πρωτοτύπων των προαναφερόμενων εγγράφων.

Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των στοιχείων που θα προκύψουν, θα ενεργοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης του Σωματείου ΑμεΕΑ Λακωνίας για την οικονομική ενίσχυση των πλέον αδύναμων οικονομικά μελών του σωματείου, η οποία θα είναι ανάλογη με την ταμειακή ικανότητά του.