Ενημέρωση σε Σπάρτη, Καρυές και Ξηροκάμπι για τους δασικούς χάρτες

Στις 3 Φεβρουαρίου αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ οι δασικοί χάρτες των πρώην καποδιστριακών ΟΤΑ στους οποίους συμπεριλαμβάνονται δημοτικές και τοπικές κοινότητες του δήμου Σπάρτης (πλην της δημοτικής κοινότητας Σπαρτιατών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, αφού λάβουν γνώση του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών, να υποβάλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα ημερών, η οποία αρχίζει σήμερα (17η Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή). Η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 18η Απριλίου 2017 (ημέρα Πέμπτη). Για τους κατοίκους ή διαμένοντες στο εξωτερικό, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 8η Μαΐου 2017 (ημέρα Τετάρτη).

Η υποβολή αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης των δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών για το σημαντικό αυτό θέμα, έγινε με πρωτοβουλία του δήμου Σπάρτης παρουσίαση-ενημέρωση στη συνεδρίαση της 13ης Φεβρουαρίου του δημοτικού συμβουλίου.
Ο δήμος Σπάρτης διοργανώνει επίσης ενημερωτικές συναντήσεις, με κύριο ομιλητή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών Λακωνίας κ. Ηλία Κοντάκο. Συγκεκριμένα:
• Στην τοπική κοινότητα Καρυών, την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00′, στο πρώην κοινοτικό κατάστημα.
• Στη Σπάρτη, την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00′, στην αίθουσα “Ευάγγελος Φιλιππόπουλος” του πνευματικού κέντρου (Λυκούργου 135).
• Στο Ξηροκάμπι, την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00′, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του γυμνασίου – λυκείου.

Παρακαλούνται να παρευρεθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.