Ενημέρωση σχετικά με το επίδομα στέγασης

Όπως έγινε γνωστό από το δήμο Ευρώτα, από σήμερα 13 Μαρτίου άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα στέγασης. Πρόκειται για προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.

Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 (Α΄75) ως προς τα δηλούμενα στοιχεία, υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε από τους αιτούντες απευθείας με τους κωδικούς του Taxisnet είτε μέσω των αρμόδιων υπαλλήλων των δήμων ή των κέντρων κοινότητας των δήμων στους οποίους διαμένουν οι αιτούντες.

Τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα και οι μονογονεϊκές οικογένειες υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους δήμους ή στα κέντρα κοινότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του δήμου στα τηλέφωνα 27353 60026, 27353 60030.