Ενημερωθείτε για την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δραστηριοτήτων

Ημερίδα για την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Ιουνίου και ώρα 20.00′ στην αίθουσα του Επιμελητηρίου και της ΟΕΒΕ Λακωνίας στη Σπάρτη (Λυκούργου 61), με εισηγητή τον κ. Άγγελο Τόλκα, διευθυντή του Διεπιμελητηριακού Φορέα Πιστοποίησης.

Τα βασικά θέματα που θα αναπτυχθούν είναι:

  • Η πρωτοβουλία της ΚΕΕΕ για ίδρυση του Διεπιμελητηριακού Φορέα Πιστοποίησης για επαγγέλματα που μέχρι σήμερα δεν έχουν κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο, για επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν ενδιαφέρον για την τοπική οικονομία, καθώς και παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται στο πέρασμα του χρόνου ενώ αξίζει να τα προστατεύσουμε.
  • Η πιστοποίηση των φυσικών προσώπων μέσα από την αναγνώριση της κατάρτισης, της γνώσης και της εμπειρίας τους που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται από διεθνή πρότυπα.
  • Ο σημαντικός ρόλος που έχουν στην εποχή μας η εξειδίκευση και η πιστοποίηση σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.