Ενημερωτική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας για τη δακοκτονία 2017

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Β. Θεοχαράκου υπογράφει την εξής ανακοίνωση:

dakos“Μετά τη λήψη των αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων, στο πρόγραμμα δακοκτονίας της περιφερειακής ενότητας Λακωνίας εντάσσονται 59 τοπικές – δημοτικές κοινότητες. Ο αριθμός των προστατευόμενων ελαιόδενδρων είναι 5.402.000 για το πρόγραμμα του 2017, αυξημένος κατά 1.173.500 ελαιόδενδρα από το πρόγραμμα του 2016, στο οποίο τα προστατευόμενα ελαιόδενδρα ήταν 4.228.500.

Κατά συνέπεια υπάρχει αύξηση του φυσικού αντικειμένου κατά 28% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Από την κατανομή της πίστωσης από το υπουργείο Εσωτερικών προκύπτει ότι η χρηματοδότηση για την ΠΕ Λακωνίας οριακά καλύπτει το κόστος τριών δολωματικών ψεκασμών με το αυξημένο ΦΠΑ στο 24%. Το κόστος ενός γενικού δολωματικού ψεκασμού είναι για το 2017 στην ΠΕ Λακωνίας 295.120 ευρώ με το ΦΠΑ 24% , ενώ το έλλειμμα χρηματοδότησης για τον διαγωνισμό παγιδοθεσίας ανέρχεται σε 60.000 ευρώ.

Το αίτημα για 400.000 ευρώ αύξηση επιχορήγησης είναι η προσπάθεια για κάλυψη προϋπολογισμένου 4ου ψεκασμού σε όλη την έκταση εφαρμογής του προγράμματος στα 5.402.000 ελαιόδενδρα, κάλυψη του διαγωνισμού παγιδοθεσίας και πιθανή αύξηση της δαπάνης μισθοδοσίας του εποχιακού προσωπικού που θα εγκριθεί τον Μάιο του 2017.

Το 2016 οι ψεκασμοί πραγματοποιήθηκαν με εντομοκτόνα και ελκυστικές ουσίες που η περιφερειακή ενότητα προμηθεύτηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ύστερα από διαγωνισμό που υλοποίησαν οι οικονομικές του υπηρεσίες.

Οι δοσολογίες των προαναφερόμενων εντομοκτόνων καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις για κάθε φυτοπροστευτικό προϊόν, οι οποίες εφαρμόζονται από τους χρήστες.

Τα σκευάσματα με δραστική ουσία Dimethoate 40%, βάσει της έγκρισής τους, εφαρμόζονται σε κάθε ψεκαζόμενο ελαιόδενδρο με μειωμένη ποσότητα κατά 1/3 σε σχέση με την προγενέστερη έγκριση, δηλαδή 200 κυβικά εκατοστά διαλύματος αντί για 300 κυβικά εκατοστά διαλύματος ανά δένδρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα βυτίο 500 λίτρων να είναι ικανό να καλύψει περίπου 5.000 προστατευόμενα δένδρα αντί 3.330 που κάλυπτε με την προγενέστερη έγκριση.

Τονίζουμε ότι ο δολωματικός ψεκασμός ως προληπτική μέθοδος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς είναι αποτελεσματικός μόνο όταν εφαρμόζεται συντονισμένα από πολλούς παραγωγούς και πάντα σε συσχέτιση με τις κλιματολογικές συνθήκες εκάστης χρονιάς, οι οποίες είναι απρόβλεπτες και καθοριστικές για την εξέλιξη όχι μόνο του πληθυσμού του δάκου, αλλά και άλλων εντομολογικών και μυκητολογικών ασθενειών της ελιάς, για τις οποίες δεν εκτελείται φυτοπροστασία από την Πολιτεία”.