Εννέα προσλήψεις για τη φύλαξη του νοσοκομείου Σπάρτης

Το γενικό νοσοκομείο Λακωνίας – νοσηλευτική μονάδα Σπάρτης ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (για 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, πλήρους απασχόλησης) εννέα ατόμων ΥΕ προσωπικό φύλαξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – ΝΜ Σπάρτης, Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, ΤΚ 23100 – Σπάρτη”, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Γεώργιου Κουμουτζή (τηλ. επικοινωνίας 27310 93125).