Εννέα προσλήψεις στον δήμο Ανατολικής Μάνης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 5/7/2021, συνολικά εννέα ατόμων (τριών ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και έξι ΥΕ Εργατών Καθαριότητας), ανακοίνωσε ο δήμος Ανατολικής Μάνης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από την Πέμπτη 21/1 έως και Παρασκευή 22/1 στα e-mails teobounakos@1315.syzefxis.gov.gr και mbertzel@1315.syzefxis.gov.gr.

H υποβολή των αιτήσεων μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή, θα γίνεται προς τον δήμο Ανατολικής Μάνης, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο, ΤΚ 23200.

Τα σχετικά έντυπα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στην ιστοσελίδα του δήμου.