Εννέα προσλήψεις φυλάκων στο νοσοκομείο της Σπάρτης

Το γενικό νοσοκομείο Λακωνίας – νοσηλευτική μονάδα Σπάρτης ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εννέα ατόμων:

Υπηρεσία

Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

Υπηρεσιών Φύλαξης

Από την

ημερομηνία

υπογραφής

της

σύμβασης

και για 24

μήνες

8

8ωρη απασχόληση

1

6ωρη απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Ν.Μ. Σπάρτης, Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Σπάρτη ΤΚ 23100”, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Γεώργιου Κουμουτζή (τηλ. Επικοινωνίας 27310 93125).