Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με 1,5 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση της οικίας Σαλβαρά στο Μυστρά

Ακόμη ένα σημαντικό έργο πρόκειται να υλοποιήσει ο δήμος Σπάρτης, ύστερα από την ένταξη της πράξης «Αποκατάσταση – αναστήλωση – συντήρηση – στερέωση – αξιοποίηση οικίας Σαλβαρά» στο ΕΣΠΑ. Το έργο υπάγεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στο πλαίσιο της δράσης «Δημιουργική επανάχρηση δημοτικής περιουσίας», συνολικού προϋπολογισμού 1.583.000 ευρώ.

Το κτίριο έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έχει παραχωρηθεί από το υπουργείο Πολιτισμού στον πρώην δήμο Μυστρά, προκειμένου να λειτουργήσει σ’ αυτό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης.

Με την ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο ΕΣΠΑ, ο δήμος Σπάρτης στοχεύει στην αξιοποίηση και λειτουργική επαναχρησιμοποίηση του κτιρίου, μέσω της συντήρησης, στερέωσης και αποκατάστασης της αρχιτεκτονικής και στατικής επάρκειάς του, ώστε να αναδειχθεί και συνάμα να εναρμονίζεται με τα νέα κτιριολογικά δεδομένα.

Το αρχοντικό Σαλβαρά αναμένεται να αποτελέσει ένα «ζωντανό» κύτταρο της ιστορίας της περιοχής. Θα είναι ένας πόλος έλξης, ένας χώρος προσβάσιμος σε όλους, που θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση, με στόχο τη διαδραστική/βιωματική εμπειρία των επισκεπτών στο χωροχρόνο. Επιπρόσθετα, θα συμβάλει στη διασύνδεση των κατοίκων και επισκεπτών με την ιστορία του τόπου. Συνολικά, το έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και επίκεντρο της δημόσιας ζωής.