Εντός διμήνου οι συνδέσεις των κατοίκων στον Βιολογικό της Νεάπολης

Trixeilis HraklisΗ κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού της ΔΚ Νεάπολης ολοκληρώθηκε, και οι κάτοικοι στο επόμενο δίμηνο θα κληθούν να συνδεθούν, ώστε να αρχίσει η λειτουργία του.

Ο βιολογικός καθαρισμός, έργο απαραίτητο για την προστασία του θαλασσίου και χερσαίου περιβάλλοντος, γίνεται πραγματικότητα μετά από δεκαετίες.

Η παρούσα δημοτική αρχή, συνεχίζοντας τις προσπάθειες των προηγούμενων, κατάφερε να υλοποιήσει το έργο μέσα από πολλές αντιξοότητες.

Η διαδικασία του διαγωνισμού και η ανάδειξη των αναδόχων εταιρειών ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα.

Η εκτέλεση του έργου επίσης, καθώς στο υπέδαφος της Νεάπολης υπάρχει σχεδόν παντού υψηλά υδροφόρος ορίζων και σαθρά και αμμώδη εδάφη.

Η ικανότητα, η μεθοδικότητα και η επιμονή που επιδείξαμε ως δημοτική αρχή συνέβαλε τα μέγιστα στην υλοποίηση του έργου.

Οι συνεχείς καταγγελίες ιδιαίτερα από ένα δημότη, καθώς και οι μηνύσεις και οι αγωγές εναντίον του έργου και εναντίον μου, δυσκόλεψαν και καθυστέρησαν την εκτέλεσή του.

Ο βιολογικός καθαρισμός θα λειτουργήσει σωστά με τη βοήθεια όλων των δημοτών, οι οποίοι πρέπει να συνδεθούν και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να τον χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών, χωρίς να ρίχνουν παράνομα βοθρολύματα.

Θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση σχετικά με την προετοιμασία για τη σύνδεση των παροχών, η οποία θα αποσταλεί και σαν επιστολή στους υπόχρεους για τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο.

Ο δήμαρχος

Ηρακλής Τριχείλης