“Εν Δήμω: Προτάσεις ανασχεδιασμού του οργανωσιακού μοντέλου του Δήμου Σπάρτης”

γράφει ο Βαγγέλης Μητράκος


Οι δημοτικές αρχές, πέρα από τους οραματισμούς, τις ιδέες και τους στρατηγικούς σχεδιασμούς, πρέπει να διαθέτουν στο «οπλοστάσιό τους» κι επαρκή, επιστημονικά τεκμηριωμένα πρότυπα οργάνωσης, τα οποία θα τους επιτρέψουν (χωρίς χρονοτριβές και με ποιοτικά χαρακτηριστικά) να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

Στα πλαίσια αυτά, τον Μάιο 2014, εκδόθηκαν στην Αθήνα τα αποτελέσματα ερευνητικής εργασίας με τίτλο «Προτάσεις ανασχεδιασμού των οργανωσιακών μοντέλων των δήμων Θεσσαλονίκης, Καρπενησίου, Πρεσπών, Σκοπέλου και Σπάρτης». Την έρευνα και τη δημοσίευση έκαναν οι:

– Ευάγγελος Δρυμπέτας, κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και

– Θεμιστοκλής Λαζαρίδης, δρ, αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας, πρόεδρος τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, μέλος της συγκλήτου.

Στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή ερευνητική εργασία παρατίθενται (μεταξύ άλλων πολλών) οι βασικές σχεδιαστικές αρχές των οργανωτικών σχημάτων των ως άνω δήμων, το πρότυπο του οργανωτικού σχήματός τους και η εφαρμογή του προτύπου στους δήμους αυτούς, που για τον δήμο Σπάρτης, συνοπτικά, καταλήγει στα εξής:

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

– Το οργανόγραμμά του βασίζεται στις παραδοσιακές δομές του δήμου και στο πρότυπο της ΕΕΤΑΑ (Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης).

-Ο δήμος Σπάρτης έχει πολλά προβλήματα οργάνωσης και δομών, λόγω έλλειψης σαφούς κατεύθυνσης στη δόμηση του οργανογράμματος και των υπηρεσιών του δήμου. Υπάρχει λειτουργική διασπορά των υπηρεσιών και παρουσιάζεται το φαινόμενο της παράλληλης ανάθεσης αρμοδιοτήτων.

– Η γεωγραφική και λειτουργική κατανομή του προσωπικού παρουσιάζει αναντιστοιχία με τις ανάγκες του δήμου.

– Έλλειψη καθαρής λειτουργικής διάρθρωσης και διαχωρισμού πολιτικής διάστασης από αυτήν της εκτελεστικής – παραγωγικής διάστασης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

– Μεταφορά των δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου υπό τον άμεσο έλεγχο του δήμου.

– Επαναπροσδιορισμός των τμημάτων και των διευθύνσεων και δημιουργία διευθύνσεων με βάση τη λειτουργία που επιτελούν.

– Ενίσχυση του στρατηγικού χαρακτήρα του δήμου σε θέματα ανάπτυξης.

– Αναδιοργάνωση των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του δήμου.

– Δημιουργία τμήματος διαχείρισης κρίσεων και τμημάτων προτυποποίησης και διαχείρισης ποιότητας.

– Δημιουργία και λειτουργία τμήματος εσωτερικού ελέγχου στο δήμο Σπάρτης.

Η σημαντική αυτή επιστημονική έρευνα, που παραμένει, δυστυχώς, επί πέντε χρόνια στην αφάνεια, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ισχυρού ενδιαφέροντος και μελέτης εκ μέρους των υποψηφίων δημάρχων Σπάρτης, ώστε να αξιοποιηθεί, στο μέτρο του εφικτού, και να γίνει εργαλείο της ζητούμενης ανάπτυξης του δήμου Σπάρτης.