Εν Δήμω: Σπάρτη, μια πρωτεύουσα χωρίς αστική συγκοινωνία

Mitrakos Vaggelis

γράφει ο Βαγγέλης Μητράκος


Μια από τις μεγάλες ελλείψεις στρατηγικού χαρακτήρα που έχει η Σπάρτη, σε αντίθεση με τις περισσότερες πρωτεύουσες νομών, είναι αυτή της αστικής συγκοινωνίας.

Η αστική συγκοινωνία είναι ένα κοινωνικό αγαθό, ένας θεσμός, που καλύπτει τη βασική ανάγκη της μετακίνησης των πολιτών, με τρόπο πρόσφορο για όλους και με προτεραιότητα στους οικονομικά ασθενέστερους.

Οι αστικές συγκοινωνίες είναι το φθηνότερο και το πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέσο, ενώ, παράλληλα, έχουν κι έναν πολύ σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο.

Σήμερα, που ο αστικός χώρος κατακερματίζεται και αποδιοργανώνεται λόγω της άμορφης διάχυσής του προς την περιφέρεια, η αστική συγκοινωνία αμβλύνει αυτές τις συνέπειες και γίνεται ένα πολύτιμο εργαλείο στην προσπάθεια να καταστεί η σύγχρονη πόλη και ο δήμος πιο συνεκτικοί, κοινωνικά.

Σε καιρούς που τα μνημόνια και η κρίση έχουν διογκώσει ανησυχητικά τον αριθμό των πολιτών που δεν διαθέτουν την οικονομική ή τη φυσική ικανότητα για ατομική μετακίνηση, η αστική συγκοινωνία αποτελεί τη μοναδική τους διέξοδο.

Γενικά οι αστικές συγκοινωνίες αποσκοπούν:

– Στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

– Στην εξασφάλιση του δικαιώματος για μετακίνηση σ’ όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού: εργαζόμενους, ανέργους, ΑμεΑ, συνταξιούχους, μαθητές κλπ.

– Στην κάλυψη όλων των περιοχών χωρίς εξαιρέσεις και άγονες γραμμές.

– Στη ριζική λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης.

– Στην αποκέντρωση των παραγωγικών, οικονομικών, πολιτιστικών, αθλητικών κλπ δομών και δραστηριοτήτων της πόλης.

– Στη μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

– Στην ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας ανά μεταφερόμενο επιβάτη σε σχέση με την ατομική μεταφορά.

Οι υποψήφιοι δημοτικοί άρχοντες της Σπάρτης οφείλουν να δουν ουσιαστικά στα προγράμματά τους το θέμα της θεσμοθέτησης αστικής συγκοινωνίας στον δήμο Σπάρτης, ώστε, μετά τις εκλογές, να δρομολογήσουν, χωρίς καθυστερήσεις, τις απαραίτητες διαδικασίες υλοποίησής της.