Εξετάσεις σε τρεις λακωνικές πόλεις για χειριστές τροφίμων επιπέδου 1

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει ότι όσοι εκ των χειριστών τροφίμων έχουν παρακολουθήσει κατά το παρελθόν πρόγραμμα κατάρτισης και δεν έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενες εξετάσεις παρακαλούνται να συμμετάσχουν στην εξεταστική δοκιμασία που έχει προγραμματιστεί στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες, για να λάβουν την απαραίτητη εκ του νόμου τελική πιστοποίηση:

> Σπάρτη 10/10 και ώρα από 13.00′ έως 18.00΄ και στις 11/10 ώρες 9.00′ με 15.30′
> Νεάπολη 12/10, από 9.00′ έως 15.30′
> Γύθειο 13/10, από 9.00′ έως 15.30′.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και άτομα από όμορους νομούς. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η επιλογή του εξεταστικού κέντρου θα πραγματοποιηθεί από τους ίδιους.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο ή κάποιο άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους, ένα στυλό και να γνωρίζουν τον προσωπικό τους ΑΦΜ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Λακωνίας, στο τηλέφωνο 27330 22279, εσ. 17 (υπεύθυνος κ. Ισίδωρος Τσαπάρας).