Πληρωμές Εξισωτικής: Διορθώνονται τα προβλήματα

provata

provata

Ευρεία σύσκεψη σχετικά με τα προβλήματα που ανέκυψαν από την πρόσφατη πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2013 πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Αγροικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γ. Καρασμάνης, ο αναπληρωτής υπουργός Π. Κουκουλόπουλος, οι γενικοί γραμματείς Μ. Κορασίδης και Δ. Μελάς, ο εδικός γραμματέας Δ. Ιατρίδης, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγ. Αποστολάκος και ο αντιπρόεδρος Κυρ. Μπαμπασίδης.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, έχοντας ως δεδομένο ότι έχουν εξευρεθεί πιστώσεις συνολικά 130 εκατ. ευρώ και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα τεχνικά δεδομένα όπως αυτά απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, τις δεσμεύσεις για την εφαρμογή νέου σχεδίου δράσης για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων προς επιδότηση βοσκοτόπων καθ’ υπόδειξη της Ευρ. Επιτροπής, και κυρίως την αποφυγή αναστολής πληρωμών των ενισχύσεων του 2014 και την επιβολή καταλογισμών σε βάρος των κτηνοτρόφων, αποφάσισε:

1) Να δοθεί η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων σε όλους όσοι υπέβαλαν αίτηση και είτε απερρίφθησαν στην πρώτη πληρωμή της εξισωτικής είτε έλαβαν μικρότερη της αναμενόμενης αποζημίωση. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ενστάσεων ορίστηκε η 31η Αυγούστου 2014.

2) Να διευρυνθούν ορισμένα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας όπως το ηλικιακό όριο (που από τα 65 ορίζεται στα 67 έτη) και η ελάχιστη απαραίτητη έκταση βοσκοτόπων, με στόχο την ένταξη περισσότερων δικαιούχων στο καθεστώς της εξισωτικής αποζημίωσης.

Με τις παραπάνω ρυθμίσεις και όσες επιπρόσθετα μπορούν να επιτευχθούν σε συνεργασία και με τις ενώσεις των κτηνοτρόφων, το υπουργείο θεωρεί πως οι ελλείψεις που παρουσιάστηκαν με την καταβολή της πρώτης δόσης θα εξαλειφθούν στο μέγιστο βαθμό. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση, “κύριο μέλημα είναι να βελτιωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πάντα προς όφελος των παραγωγών και κτηνοτρόφων η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2013”.

Για το λόγο αυτό δόθηκαν σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την εφαρμογή των όσων αποφασίστηκαν.

Οι εποπτευόμενοι οργανισμοί του ΥΠΑΑΤ θα παρέχουν στους παραγωγούς και κτηνοτρόφους διευκρινίσεις και υποστήριξη, ώστε οι φάκελοι να έχουν την απαιτούμενη πληρότητα.

Υπενθυμίζεται ότι και το 2012 οι πληρωμές της εξισωτικής αποζημίωσης πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις δόσεις και τα ποσά καταβλήθηκαν σταδιακά μέχρι το τέλος του έτους. Έτσι και η εξισωτική του 2013 θα πραγματοποιηθεί με όσες πληρωμές απαιτούνται και πάντως μέχρι το τέλος του 2014, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους δικαιούχους.

Η επόμενη εξοφλητική πληρωμή θα γίνει εντός του Σεπτεμβρίου.