“Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”: Στο νέο ΕΣΠΑ οι εκκρεμείς αιτήσεις

exoikonomisi kat oikon

exoikonomisi kat oikon

Την αποπληρωμή των ωφελούμενων του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», αλλά και την ένταξη νέων δικαιούχων στο πρόγραμμα, είχε ζητήσει με ερώτησή της στη βουλή η Φεβρωνία Πατριανάκου. Όπως είχε τονίσει η βουλευτής, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένο, αφενός γιατί τα νοικοκυριά εξοικονομούν ενέργεια, αφετέρου διότι επαναδραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες του χώρου της οικοδομής που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο και οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γ. Μανιάτης και ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδ. Κωνσταντινόπουλος απάντησαν στη λάκαινα βουλευτή ότι εγκρίθηκαν πόροι ύψους 100 εκατ. ευρώ για την πλήρη αποπληρωμή περίπου 10.000 νοικοκυριών. Επιβεβαίωσαν επίσης ότι εκκρεμούν αιτήματα για πληρωμές που ανέρχονται σε 82 εκατ. ευρώ, τα οποία θα ικανοποιηθούν άμεσα. Οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των δικαιούχων αποδίδονται αφενός στον όγκο των αιτήσεων που έχουν σωρευθεί στις τράπεζες και αφετέρου στους απαιτούμενους ελέγχους των δικαιολογητικών που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί, στο σύνολο της χώρας, 48.323 νοικοκυριά, εκ των οποίων τα 33.364 έχουν ήδη ολοκληρώσει τις σχετικές εργασίες. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν ενταχθεί 1.877 νοικοκυριά και έχουν ολοκληρώσει εργασίες τα 1.169.

Όσον αφορά στην υπαγωγή και νέων δικαιούχων στο πρόγραμμα, η κ. Πατριανάκου είχε ζητήσει απαντήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς για την -κατ’ ουσίαν- απουσία της Λακωνίας, αλλά και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από τους πίνακες νέων εντάξεων. Συγκεκριμένα, όπως είχε εντοπίσει, το 2014 σε σύνολο 2.650 ωφελούμενων που εντάχθηκαν, μόλις έντεκα προέρχονταν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, εκ των οποίων μόνον ένας από τη Λακωνία.

Όπως απάντησαν οι κ.κ. Μανιάτης και Κωνσταντινόπουλος, για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και για επτά ακόμα Περιφέρειες της χώρας που χρηματοδοτούνται στον τομέα της ενέργειας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ), τα διαθέσιμα κονδύλια έχουν εξαντληθεί από τις αρχές του 2014.

Τα δύο υπουργεία μεριμνούν για την ομαλή μετάβαση του προγράμματος στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που εκκρεμούν, οι οποίες δεν ακυρώνονται αλλά παραμένουν σε αναμονή. Στη Λακωνία εκκρεμούν για ένταξη στο πρόγραμμα 198 αιτήσεις.