Εξώδικο Τατούλη στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου

Εξώδικο απέστειλε στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου ο Πέτρος Τατούλης, ως επικεφαλής της παράταξης της “Νέας Πελοποννήσου” σχετικά με την “παράνομη” όπως την χαρακτηρίζει, ένταξη θέματος στην 18η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου.

Ο πρώην περιφερειάρχης ζητά να αποσυρθεί άμεσα από την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου το 7ο θέμα με τίτλο “Επανάληψη ψηφοφορίας χωρίς συζήτηση (βάσει του Ν.2690/1999 αρ. 15) για το θέμα: Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας της παρ.2 του άρθρου 253 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114/Α/2006 για τις ανάγκες σύστασης ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α.Ο.Τ.Α.) από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4674/2020 ΦΕΚ 53/Α/2020)”.

Όπως υποστηρίζει η παράταξη “Νέα Πελοπόννησος” “Εφόσον το ίδιο θέμα συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου 2020 και η συζήτησή του ολοκληρώθηκε με τη λήψη απόφασης, καθώς απορρίφθηκε κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας, δεν έχετε το δικαίωμα να το επαναφέρετε επικαλούμενος δήθεν επανάληψη της ψηφοφορίας και δη χωρίς συζήτηση (!)”.